Home page
Deutsch English
Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice
Kalendář
Naše prostory
Palackého 730/1, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice

Testování ECDL / Nabídka kurzu – příprava na složení certifikátu podle Sylabu ECDL

Široké veřejnosti nabízíme kurz, který je akreditován MŠMT ČR.

Obsluha osobního počítače

Kurz je určen pro pracovní činnosti, při nichž je nutné využívat osobní počítač pro běžnou kancelářskou práci na úrovni certifikovaného uživatele. Kurz je ukončen zkouškou. Po ukončení kurzu může se absolvent přihlásit k certifikaci v akreditovaném středisku ECDL. Certifikát je platný v celé Evropské Unii. Vlastní certifikát je nutno složit podle platných regulí pouze v akreditovaném středisku ECDL.

Kurz je určen pro všechny ty, kteří ke své práci potřebují certifikaci ECDL.

Kurz předpokládá základní znalosti z oblasti informačních technologií na obecné úrovni, základy práce s počítačem na úrovni základního vzdělání (práce s myší, klávesnicí, aplikačními programy z příslušenství, elementární znalosti práce s textem a grafikou).
Celkový počet hodin kurzu je 80 hodin.
Cena 9600,– Kč.

Název předmětu Počet hodin teoretické výuky Počet hodin teoreticko-praktické výuky Celkem
Základní pojmy informačních technologií 8 0 0
Práce s počítačem a správa souborů 4 12 16
Textový editor 0 8 8
Tabulkový kalkulátor 0 8 8
Databáze – systémy pro uchování dat 4 12 16
Elektronické prezentace 0 8 8
Služby informačních sítí 4 12 16
Celkem 20 60 80

© Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice (OSSU)
Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 732 996 (sborovna školy), tel. a fax: 416 732 995 (ředitel a předseda OSSU), e-mail: ossu@skolaekonom.cz
Podací deník OSSU Přihlášení
Design by Bon Art Media
Tyto stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1280×1024px nebo vyšší