Home page
Deutsch English
Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice
Kalendář
Naše prostory
Palackého 730/1, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice

Kurzy angličtiny / Přehled stupňů jazykových zkoušek

Cambridge Preliminary English Test (PET)

Testuje komunikativní způsobilost asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny doma i zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i s cizinci.

Obsah zkoušky:

Cambridge First Certificate in English (FCE) (První certifikát z angličtiny)

Cambridgeský První certifikát z angličtiny (FCE)) je třetím stupněm Cambridgeských zkoušek ESOL (Angličtina pro nerodilé mluvčí). Jde o zkoušku pokročilé úrovně odpovídající úrovni B2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy. Držitelé zkoušky FCE jsou schopni si bez problémů poradit s mnoha komunikačními situacemi jak v psané, tak v mluvené angličtině. Úspěšní/é kandidáti/tky obdrží certifikát udělený Univerzitou ESOL zkoušek v Cambridgi. Certifikát je uznáván univerzitami a zaměstnavateli v mnoha zemích. Každý/á kandidát/tka obdrží přehled svých výsledků, ukazující, jak úspěšný/á byl/a v jednotlivých pěti částech zkoušky.

Zkoušku FCE zajišťuje Univerzita ESOL zkoušek v Cambridgi – katedra Univerzity Cambridge v Anglii. FCE je součástí Hlavního souboru Cambridgeských zkoušek z angličtiny, který úzce souvisí se Společným referenčním rámcem pro jazyky vytvořeným Radou Evropy.

Pro koho je FCE určen?
Zkouška FCE je určena studentům/tkám, jejichž angličtina je dostačující pro řadu praktických každodenních potřeb, včetně obchodu a studia. Úspěšní/é kandidáti/tky mají širokou slovní zásobu a měli/y by umět formulovat argumenty a používat komunikační styly odpovídající široké škále situací. Měli/y by také mít jisté povědomí o jednotlivých vrstvách jazyka, zdvořilostních konvencích a stupních formálnosti, které jsou jazykem vyjádřeny.

Každoročně absolvuje zkoušku FCE více než 270 000 lidí ve více než 100 zemích. Tato zkouška představuje důležitou kvalifikaci pro všechny, kdo chtějí pracovat či studovat v zahraničí nebo si vytvořit kariéru vyžadující jazykové dovednosti, např. v obchodě, lékařství, strojírenství a v mnoha dalších profesích. Zároveň se jedná o efektivní přípravu pro další zkoušky vyšších úrovní, jako např. CAE nebo CPE.

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) (Certifikát velmi pokročilé angličtiny)

Cambridgeský Certifikát velmi pokročilé angličtiny (CAE) je čtvrtým stupněm Cambridgeských zkoušek ESOL (Angličtina pro nerodilé mluvčí). Jde o zkoušku velmi pokročilé úrovně odpovídající úrovni C1 podle Společného referenčního rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy. Přestože požadovaná úroveň jazykových dovedností zde není tak vysoká jako u cambridgeské zkoušky CPE, držitelé Certifikátu pokročilé angličtiny dokáží bez problémů komunikovat v anglickém jazyce a poradit si v každodenních situacích..

Úspěšní/é kandidáti/tky obdrží certifikát udělený Univerzitou ESOL zkoušek v Cambridgi. Certifikát je uznáván univerzitami a zaměstnavateli v mnoha zemích. Každý/á kandidát/tka obdrží přehled svých výsledků, ukazující, jak úspěšný/á byl/a v jednotlivých pěti částech zkoušky.

Zkoušku CAE zajišťuje Univerzita ESOL zkoušek v Cambridgi – katedra Univerzity Cambridge v Anglii. CAE je součástí Hlavního souboru Cambridgeských zkoušek z angličtiny, který úzce souvisí se Společným referenčním rámcem pro jazyky vytvořeným Radou Evropy.

Pro koho je CAE určen?
Zkouška CAE je určena studentům/tkám, jejichž úroveň angličtiny pokrývá většinu potřeb, včetně obchodu a studia. Dosažení úspěchu v této zkoušce prokazuje schopnost efektivně používat angličtinu a jednat s jistotou v různých společenských a profesních situacích a na úrovni vyššího vzdělání. Každoročně absolvuje zkoušku CAE více než 60 000 lidí ve více než 60 zemích. Tato zkouška představuje důležitou kvalifikaci pro všechny, kdo chtějí pracovat či studovat v zahraničí nebo si vytvořit kariéru vyžadující jazykové dovednosti, např. v obchodě, lékařství, strojírenství a v mnoha dalších profesích. Zároveň se jedná o efektivní přípravu na zkoušku CPE.


© Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice (OSSU)
Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 732 996 (sborovna školy), tel. a fax: 416 732 995 (ředitel a předseda OSSU), e-mail: ossu@skolaekonom.cz
Podací deník OSSU Přihlášení
Design by Bon Art Media
Tyto stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1280×1024px nebo vyšší